Az akcióterületi terv a fejlesztés alapja

A városokban rengeteg ember él és dolgozik, ezért fontos a települések állandó karbantartása, fejlesztése. Az akcióterületi terv pedig olyan tervezési eszköz, aminek létrehozása lehetővé teszi az önkormányzatoknak az ITS által tartalmazott célok kivitelezését egy adott területen belül. Érthetőbben fogalmazva, abban az esetben hozunk létre egy ilyen dokumentumot, amikor egy városrész megújítását, zöldövezetek létesítését, illetve egyéb fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani az adott térségen belül. Az akcióterületi terv egy jól kidolgozott, terjedelmes munka, ami részletes leírást tartalmaz a kitűzött célokról, illetve azon metódusokról, amelyeknek segítségével ezek a célkitűzések kivitelezhetőek. Számos diagramot, ábrát és képet csatolhatunk az összefoglaltakhoz, ezekkel jobban szemléltethetjük a szóban forgó projekt tárgyát. A tervben bemutatásra kerülnek az adott városban előzőleg végrehajtott város rehabilitációs tevékenységek, illetve a fejlesztésre váró rész digitális rekonstrukciója. A már korábban említett ITS, vagyis bővebben integrált településfejlesztési stratégia egy olyan dokumentum, ami magában foglalja mindazon újításokat, amiket középtávon, 6-8 éven belül végre fognak hajtani egy bizonyos település különböző részein. A folyamat összefogáson alapszik, a projekt megtervezésében és lebonyolításában érintett szereplők egyaránt napvilágra hozzák a saját fejlesztési elképzeléseiket, az együttműködés pedig hozzájárul a pozitív irányú kapcsolatok kialakulásához. Az integrált településfejlesztési stratégia létrehozásával és kivitelezésével a városok gazdasági és társadalmi környezete jelentős mértékben fellendíthető, ennek köszönhetően pedig újabb, korszerűbb iparágak jelenhetnek meg a már meglévők mellett. Az önkormányzatok a helyi lakosság véleményét is kikérik a szóban forgó változtatásokról, nélküle nem készíthetik el a koncepciót. A városfejlesztés rendkívül összetett és bonyolult eljárás, magas szintű precizitást, odafigyelést, aprólékos tervezést igényel.